امامزاده سید ناصرالدین (نصرالدین)

امامزاده سید نصرالدین در خیابان خیام بین میدان محمدیه و چهارراه گلوبندگ قرار دارد. این بنا مشتمل بر بقعه هشت ضلعی قدیمی متعلق به قرن دهم هجری است. تنها بنای متبرک قدیم تهران است که در عهد قاجار تجدید بنا نشده و در آن دست نبرده اند. در بین سال های پایانی دوره ناصری در سال های 1310 و 1311ق به دستور خانم منیر السلطنه، آینه کاری و کاشی کاری رواق و صحن آن انجام گرفته است. کتیبه های رواق و آینه کاری به خط میرزا مهدی شیرازی و مورخ 1311ق است. این امامزاده بعدها و مخصوصا" در زمان ناصرالدین شاه به بعد به صورت یکی از اماکن زیارتی مهم تهران در آمد. در زمان احداث خیابان خیام ( دردوره پهلوی اول)، صحن وسیع کاشی کاری و درخت کهن سال میان آن از بین رفت. این امامزاده منسوب به سید ناصرالدین از فرزندان امام سجاد(ع) است.

printrating
  نظرات

شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385
ورود به سایت